Monsterregn og skybrud bliver normalvejr om efteråret – har du sikret dig?

Klimaforandringerne er ikke til at komme udenom. Vi har alle set og oplevet hvor voldsomt vejret kan blive med monsterregn og skybrud, der stiller danskernes boliger i vand til knæene. Og det bliver kun værre i fremtiden, lover forskerne. Meget tyder nemlig på, at der vil komme endnu mere ekstreme former for nedbør i fremtiden.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og FNs klimapanel, IPCC, kan vi i Danmark frem til 2100 forvente:

  • at den samlede regnvandsmængde vil stige med 10-15 procent
  • 20-40 procent mere regn om vinteren – og mindre om sommeren
  • en tredobling af antallet af situationer med meget kraftig nedbør om efteråret
  • at grundvandet vil stå 1,5-2 meter højere end det gør i dag
  • stigende temperaturer med en årlig gennemsnitstemperatur, der er 3-5 grader højere end i dag

Ekstremvejr koster dyrt

I slipstrømmen på det ekstreme regnvejr følger der store udgifter med. Tager man et kig på Forsikringsoplysningens statistik ses en meget klar tendens.

I løbet af den seneste 5 år har forsikringsselskabernes udgifter ved skybrudsskader for både privat og erhverv ligget mellem 150 og 850 millioner kroner. Skybruddet i 2011 kostede forsikringsselskaberne 6,2 milliarder kroner til dækning af 90.000 skader. I 2013 steg antallet af vandskader på bygninger fra 95.500 i 2012 til knap 104.500

Er det din kælder, der er i farezonen?

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har undersøgt hvor i Danmark, der er størst risiko for oversvømmelse ved skybrud.

De har udpeget de områder, som er særligt udsat for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde.

Det viser sig, at Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Aabenraa, Odense Fjord, Korsør, Nakskov og Køge Bugt især er udsatte.

NB: Kloaksystemet er ikke med i kortlægningen. Og dét kan have stor indflydelse på muligheden for at få vandet ledt væk.

sdfsdf

Flere og flere boligejere beskytter sig selv og deres boliger

Udover det store besvær, der følger i kølvandet på en vandskade, så er det også et spørgsmål om tryghed. Vel er en god forsikring alle pengene værd den dag man skal have dækket skaderne efter en ordentlig pjasketur. Men de fleste vil formentlig helt foretrække at undgå skader. Mange forebygger.

Ingeniørforeningen IDA har for nylig gennemført en undersøgelse, der viser at danskerne har lært af de dårlige erfaringer med skybrud og kraftig regn. Hver 5. der bor i hus med kælder har investeret i foranstaltninger som tilbageløbsventil i kloakken, 7 procent har planer om det, og 17 procent vil gerne, men synes det er for dyrt.

Eftersom der forventes mere og kraftigere nedbør i fremtiden, skal vi nok vænne os til at bruge flere penge på forebyggende foranstaltninger for at undgå problemer og skader som følge af vand fra skybrud og oversvømmede kloakker.

Hvis din bolig er i risikozonen for at blive oversvømmet er der adskillige foranstaltninger, du kan ty til, hvis du vil undgå at lukke vand ind kælderen. Det gælder f.eks. omfangsdræn, en højvandslukker eller en pumpebrønd.

Hvad kan du gøre for at beskytte din bolig?

1.       Når skybruddet rammer – luk vinduer og andre åbninger som ventilationsriste og revner, tjek udendørs afløbsriste og tagrender, tildæk gulvafløb, fjern ting fra kældergulvet

2.       Efter skybruddet – få overblik over skaderne, ring til dit forsikringsselskab og aftal nærmere, tag billeder af så meget som muligt, fjern de våde ting og så meget vand som muligt, sæt gang i udtørringen

3.       Forebyg før regnen kommer – få et gratis klimatjek og forebyg skader

Gør brug af det gratis klimatjek, så du kan sikre dig mod fremtidige skybrud

Det er muligt at få foretaget et gratis klimatjek af din bolig. Her kan du få en vurdering af hvad der skal til for at undgå oversvømmelser af din bolig i tilfælde af skybrud og monsterregn. Du kan finde en kloakentreprenør, som tilbyder gratis klimatjek på http://dgk.dag.dk/regnvand/klimatjek.aspx

Tjek hvordan din forsikring dækker ved skybrud

Den almindelige husforsikring dækker vandskader på ejendommen som følge af regn. Men der skal være tale om så kraftig regn, at at utilstoppede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan aflede vandet. Tommelfingerreglen er, at den almindelige husforsikring dækker, hvis vandet ikke kan få afløb, hvor der normalt er afløb.

Nogle selskaber definerer, at der er tale om et skybrud, når der kommer 30-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1-2 mm regn i minuttet. Om der på en given dag er faldet så meget regn på din egn, kan du se på www.forsikringsvejret.dk

Med en husforsikring får du dækket skader på huset som følge af skybruddet, og mange selskaber dækker desuden også udgifterne til at få pumpet vand væk, så der ikke opstår yderligere skader.

Dine ejendele dækkes af indboforsikringen, og her er der ikke krav om en bestemt nedbørsmængde, før du kan få erstattet ejendele, som er ødelagt i forbindelse med indtrængende regnvand.

Hvad dækker forsikringen ikke?

De fleste husforsikringer dækker som regel ikke, hvis skaderne er opstået som følge af:

  • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
  • Regnvand, der siver ind gennem revner og andre utætheder i din bolig. Hvis du bor til leje, er det muligt, at din indboforsikring dækker.
  • At afløbene er tilstoppede eller underdimensionerede.
  • Opstigende grundvand eller kloakvand (her dækker nogle husforsikringer).

Langt de fleste husforsikringer dækker ikke skader som følge af indsivende vand fra revner i mure eller skader, som skyldes, at grundvandet står for højt, eller at en å eller en sø løber over, så have og hus oversvømmes. Undtagelsen er ved oversvømmelser, som skyldes hårdt vejr, der får hav, søer eller åer til at gå over sine bredder og beskadige dit hus.

sdfsdf

Foto: Bigstock.com

 

Skriv et svar