Forfatterarkiv: mma

Forsikringshåndbogen – Forsikring gjort forståelig af NEXT

download (2)

Kan du huske sidste gang du læste en forsikringspolice igennem? Nok ikke på dato, men vi tør vædde på, at du sad tilbage med et lettere forvirret udtryk. For hvad var det lige, der stod? Hånden på hjertet; vi ved godt, at forsikringssprog kan nærme sig sort snak for andre end forsikringsfolk. Vi kunne godt skrive det om, så det bliver let at forstå, men hvad gør du så, når du skal læse policer fra andre selskaber? Her får du en forklaring på ord og udtryk, du nok støder på i de danske forsikringer.

Anskrig er råb om hjælp. Lad os sige, at du får stjålet din taske på gaden. Hvis du råber om hjælp, mens tyven hiver den fra dig eller løber af sted, så betragter vi det som et ran, og du kan få erstattet dine kontanter. Hvis du ikke råber om hjælp, er der tale om simpelt tyveri, og du får erstattet taskens og indholdets værdi, men ikke kontanterne.

Begivenhed er dét, der sker, og som udløser erstatning fra dit forsikringsselskab.

Dagsværdi er den pris en forsikret genstand koster at genanskaffe. Her tages der højde for genstandens alder, udseende og funktionalitet.

Familieforsikring = indboforsikring

Forkortet opsigelse –  du kan altid opsige din forsikring gratis ved hovedforfald altså årsdagen for, hvornår forsikringen trådte i kraft. Husk at opsige 30 dage inden. Hvis du vil opsige den før, kaldes det en forkortet opsigelse, og du vil ofte skulle betale et gebyr. Gebyret svinger fra selskab til selskab, men ligger typisk mellem 400 og 600 kroner pr. forsikring, hvis forsikringen har været i kraft i mindre end ét år. Hos NEXT Forsikring har vi valgt at sløjfe alle former for opsigelsesgebyrer. Du kan tjekke selskabernes gebyrpolitik på deres hjemmesider.

Forsikringspræmie – den pris du skal betale for din forsikring.

Forsikringssum er et udtryk for det maksimale beløb, du kan få udbetalt fra forsikringen.

Forsikringstager er den, der har indgået forsikringsaftalen.

Forsæt = med vilje. Har nogen f.eks. ridset din bil med sine nøgler, så har de forsætligt forvoldt en skade.

Fortrydelsesret – du har lov til at fortryde dit køb af en forsikring i op til 14 dage. Også selvom den er trådt i kraft, og forsikringsperioden er begyndt. De 14 dages fortrydelsesret begynder fra den dag, du har modtaget policen.

Genlevering – du får den samme eller en tilsvarende ting retur. Har du f.eks. haft brand og skal have erstattet en masse dvd’er, så kan forsikringsselskabet tilbyde at købe de samme dvd’er til dig. Se ’kontanterstatning’ og ’dagsværdi’.

Hovedforfald (eller årsdag) er den dag, hvor din forsikring bliver forlænget, og der du betaler den næste årlige regning. Dette er ligegyldigt hos NEXT Forsikring, da du betaler pr. måned i stedet for én gang om året.

Indbo er et udtryk for de private genstande du og din familie har i jeres hjem. Mere præcist kan man sige, at indbo omfatter alle de ting, som ville falde ud, hvis man vendte dit hus eller din lejlighed på hovedet og rystede det lidt.

Kontanterstatning – i stedet for at få den samme ting tilbage, som du har mistet, kan du vælge at få penge i stedet. Mange forsikringsselskaber trækker op til 25 procent af forsikringssummen fra, hvis du vil have kontanter i stedet for tingene. Se ’genlevering’.

Nyværdierstatning betyder, at genstanden erstattes med den pris, det vil koste at købe den fra ny.

Nyt for gammelt – skal du have erstattet mistede genstande, vil forsikringsselskabet give en procentdel af tingens indkøbspris alt efter, hvor gammel og slidt genstanden er. Cykler nedskrives ofte efter en fast formel alt efter deres alder.

Police er der, hvor der står, hvad din forsikring indeholder.

Præmie er den pris, du betaler for din forsikring.

Ran – tyveri, der højlydt bemærkes af nogen (råb om hjælp), men hvor der ikke er tale om trusler eller vold.

Retshjælpsforsikring – du kan få hjælp til at dække en række private retssager. Tjek altid med din advokat – det er typisk advokaten, der står for at ansøge forsikringsselskabet om retshjælp. Retshjælpsforsikringen er typisk en obligatorisk del af en indboforsikring, husforsikring og bilforsikring.

Røveri er, når tyven bruger vold eller truer med at bruge vold.

Samlerabat – hos de fleste forsikringsselskaber kan du få billigere forsikringer, hvis du samler dine forsikringer i ét selskab. Jo flere du samler, des større vil samlerabatten ofte være.

Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale, hvis du får en skade.

Simpelt tyveri er når en tyv stjæler fra dig uden, at du bemærker det (f.eks. op af din lomme eller taske) eller fra en ulåst bygning eller rum. Stjæles der fra din låste bil, er det også simpelt tyveri.

Særligt privat indbo er de ting, der kan være særligt attraktive for tyve såsom antikviteter, kunst, computere, pelse, vin og spiritus, våben, dvd’er og mobiltelefoner.

Voldeligt opbrud er synlige tegn på indbrud f.eks. et smadret vindue, en ødelagt lås eller en ødelagt karm.Betegnelsen bruges til at skelne imellem decideret indbrudstyveri kontra simpelt tyveri, hvor der er visse begrænsninger i dækningen.

Årsdag – se ’Hovedforfald’

5 gode tips til en billig forsikring

5_GODE

Forsikringer er ofte en stor post i det privatøkonomiske regnskab. Og med god grund, for det er vigtig at sikre sig selv og sin familie mod de store økonomiske lussinger, som kan komme i kølvandet på manglende forsikringer eller forsikringer med de forkerte dækninger. Next Forsikring giver dig her fem tips til at finde vejen til en billig forsikring med den bedste dækning.

Hvad er mest ærgerligt? At finde ud af, at du kunne have sparet 10.000 kroner ved at skifte dine nuværende forsikringer ud med en billig forsikring i et andet forsikringsselskab? Eller at opdage, at du har dobbeltforsikret dig igennem mange år og har betalt 10.000 kroner for fornøjelsen?

Vil du gerne tjene 10.000 kroner?

Hvad der er sparet er tjent, lyder et gammelt ordsprog. Ikke alene er det så sandt, som det er sagt, men det er faktisk muligt for en familie at spare mange penge ved at tjekke sine forsikringer igennem.

I gennemsnit bruger en familie 3 procent af husstandens indkomst på forsikringer. Har I en samlet indkomst på 700.000 kroner svarer det til 21.000 kroner om året. Det er mange penge. Der er i dag stor forskel på forsikringsselskabernes priser og der kan sagtens være over 10.000 kroner mellem den dyreste og den billigste forsikringsløsning. Ingen har lyst til at betale for meget for sin forsikring. Og det behøver du heller ikke. Læs med her og bliv klogere på de danske forsikringer.

Tip 1: Få styr på dit forsikringsbehov

Pris er selvfølgelig ikke det eneste du skal forholde dig til. Dine forsikringer skal passe til dit behov.

Lovpligtige ansvarsforsikringer – Du kommer ikke uden om de lovpligtige ansvarsforsikringer som gælder hvis du har f.eks. bil, motorcykel, båd eller hund. De sikrer dig økonomisk, hvis du eller din hund forvolder skade på andre personer eller genstande.

Kaskoforsikring på din bil – Med den i hånden er du dækket mod stort set alle skader på din bil, også dem du selv er skyld i. Når dækningen er så bred, så betyder det selvfølgelig også en del for prisen for din samlede bilforsikring. Er bilen leaset eller har banken pant i bilen, vil der typisk være krav om en kaskoforsikring, men kører du rundt i en gammel bil med lav salgsværdi, så bør du overveje om kaskoforsikringen kan betale sig. Det kan sagtens være bedre, at nøjes med den lovpligtige ansvarsforsikring på ens bilforsikring, og i stedet spare resten af pengene op.

Indboforsikring – Indboforsikringen dækker alle dine ejendele i tilfælde af brand, tyveri og vandskade. Her er det vigtigt, at du får dannet dig et overblik over hvilken værdi dit indbo har. Mange er igennem tidens løb blevet overrasket over hvor store værdier de egentlig har. Husk på at dit indbo omfatter alt fra bestik til B&O. Forsikringens dækning skal altså passe til værdien af dit indbo. Beregn prisen på din indboforsikring.

Ulykkesforsikring – sikrer dig et engangsbeløb, hvis du kommer til skade og får et varigt mén, som følge af et ulykkestilfælde. Beregn prisen på din ulykkesforsikring.

Glem ikke de særlige forsikringsbehov – Dyrker du motorsport, dykning, para-gliding eller anden farlig sport skal du typisk købe en udvidelse til den almindelige ulykkesforsikring.  Du skal også være opmærksom på din indboforsikring, hvis du har genstande af meget høj værdi, som f.eks. cykler, møbler, kunst m.v. Kontakt altid dit selskab, hvis du er i tvivl om du er ordentlig dækket.

Tip 2: Lav selvrisiko betyder højere pris på din forsikring

Overvej hvad, der er vigtigst for dig: At dit forsikringsselskab dækker alle dine skader eller at din forsikring er så billig som mulig? Selvrisikoen er den del du selv skal betale, når du får en skade. Jo højere din selvrisiko er, des billigere bliver din forsikring.

Hvis du aldrig eller meget sjældent har fået en skade, bør du seriøst overveje om du ikke hellere vil spare de penge du tjener ved at vælge en billig forsikring med en høj selvrisiko op, og have dem i reserve hvis uheldet skulle være ude. Chancen er, at du efter en årrække har en del penge på kontoen, som du i stedet kan bruge på andre fornøjelser.

Tip 3: Tjek dine forsikringer, når din livssituation ændrer sig

Vores livssituation ændrer sig mange gange i løbet af vores liv og hver gang bør du tjekke om der er grund til at ændre på dine forsikringer. Følgende ændringer kan have stor betydning for dit forsikringsbehov og dermed prisen:

  • Har du fået børn eller er de flyttet hjemmefra?
  • Har du købt bil eller andet af stor værdi?
  • Er du blevet skilt eller gift?
  • Er du flyttet fra hus til lejlighed eller omvendt?
  • Er du flyttet til en anden adresse?

Tip 4: Undgå dobbelt-dækning

Du vinder som udgangspunkt ikke noget ved at tegne flere af de samme forsikringer. Har du fx købt to indboforsikringer i to forskellige selskaber, så vil du altså ikke få dobbelt erstatning i en given skadesituation. Erstatningen ville som udgangspunkt være den samme, som hvis du kun have købt en. Du skal især være opmærksom på rejseforsikringen, da den både kan være dækket under en almindelig indboforsikring, men også være dækket på diverse kreditkort, som fx MasterCard m.v.

Ulykkesforsikring er den eneste af de normale skadesforsikringer, hvor reglen omkring dobbeltforsikring ikke gør sig gældende. Hvis du er lønmodtager i Danmark, så har din arbejdsgiver pligt til at sørge for en arbejdsskadeforsikring, som dækker dig, hvis du får et varigt mén mens du er på arbejde. Har du så ligeledes tegnet en ulykkesforsikring selv, med heltidsdækning, vil du altså få erstatning begge steder fra.

Tip 5: En for billig forsikring kan godt blive for dyr

Du bør altid tjekke hvad en forsikring egentlig dækker. Der findes efterhånden et enormt udvalg af forsikringsprodukter, hvor du kan forsikre alt fra din smartphone til fejltankning af din bil. Disse mikroforsikringer ser oftest attraktive ud på grund af deres lave pris, men som regel er dækningen også meget begrænset. Tjek derfor altid betingelserne grundigt igennem, så du ved hvad du reelt køber.

Hos NEXT Forsikring, anbefaler vi at du generelt nøjes med at forsikre dig imod de ting, som vil kunne ruinere dig økonomisk og undgår at brænde alle pengene af på mere eller mindre ligegyldige mikroforsikringer.

Slut med den offentlige rejsesygesikring

download

Den danske regering har besluttet at droppe den offentlige rejsesygesikring, hvilket betyder at man fra 1. august 2014 ikke længere vil kunne benytte det gule sygesikringskort i udlandet.

Når man rejser inden for EU, kan man i stedet benytte sig af det blå EU-sygesikringskort, som kan bestilles på www.borger.dk eller hos borgerservice.

NEXT anbefaler at man tjekker grundigt op på reglerne omkring det blå EU-sygesikringskort, da der er væsentlige forskelle i dækningen, i forhold til det gule sygesikringskort. Det blå EU-kort, giver dig ret til samme behandling som borgere har ret til i det pågældende land. Det betyder bl.a. at der kan være egenbetaling ved behandling på sygehuse. Derudover er udgifter til hjemtransport ikke dækket af det det blå kort.

Så vil man være sikker på at kunne få en ordentlig behandling hvis uheldet er ude på rejsen, anbefaler vi at man tegner en årsrejseforsikring som tillæg til sin indboforsikring.

SOS International, som stod for håndteringen af den offentlige rejsesygesikring, og som også håndtere rejseforsikringen hos NEXT, har lavet 3 konkrete eksempler på hvordan nogle skadestilfælde vil blive håndteret med det blå EU-sygesikringskort – læs mere her.

Hvis du gerne vil beregne hvad en rejseforsikring samlet i en indboforsikring koster, kan du gøre det her .